Friday, June 26, 2015

Its About Light !!


I felt appreciated by the one who is called the 'Light'. She always there for me whenever i need her, in every condition, everytime, everywhere, anywhere and I still be with the 'Light'.

The 'Light' is my girl. She always smiling and I can feel it deeply inside my heart. I already decided that I will hold the 'Light' until the end of my life.

Everytime I think about the 'Light', I'm crying and my heart was crying too because the 'Light' always showed me the right path when I am in the darkness. She is very helpful!

I took the light and try to fire it up but when I found the right direction, It was lighted up, lighted by her and I am very happy to see as it is very bright. She looks very happy. I came nearer holding and gave a big hug. It's warm.

The 'Light' was very beautiful, adorable, cute as I can keep it in my pocket. Sometimes, when I look at it I feel sad. The 'Light' was alone. But I promise that I will not ever leave it alone and always be there by her side forever and ever.

Sometimes i feel like an empty house, yeah I try to get it very slowly and I've tried so hard but I fail. I forced myself to be determined in order to catch the 'Light'. Finally, I got it!

Sometimes, when I'm looking at the scenery, I can see many clouds. I also wanted to climb up the hill. I worked hard until I finished to the top of the hill. There are many rocks. I scratched the rocks with a small branch that I've picked up while enjoying the views up there.

I put an intention in my life that one day I want to hold the 'Light' until the end of my life. I want to hold a reason for my life for being attracted to the 'Light'. I want to get the chance to prove myself that I can touch the 'Light' to make it be with me completing each other until I was not in this world anymore and the 'Light' will still shine brightly because I still there with her, deeply inside my heart. My heart will power up the 'Light' with the most honest heart ever and I will try to fulfill her dreams as best as I can.

And the 'Light' will shine the world until the end of the candle, burning itself for others..

Credited to: Mr. Double 'H'

HIKMAH DAN KESAN PENSYARIATAN KHULUK

1      Hikmah Pensyariatan Khuluk


Talak  merupakan perkara yang dibenci oleh syara’, begitu juga dengan khuluk kerana kedua-duanya ini mempunyai erti yang sama iaitu memutuskan ikatan perkahwinan. Tetapi, oleh kerana beberapa sebab yang tidak dapat diatasi maka syara’ membenarkan dan mengharuskan talak. 

Berikut adalah hadith yang diriwayatkan oleh Abu Daud :

أبغض الحلال إلى الله الطلاق


Maksudnya: “Perkara halal yang sangat dibenci Allah Ta’ala adalah talak”
(Diriwayatkan oleh Abu Daud)

Walau bagaimanapun, hadith ini adalah hadith dhoif. Terdapat juga hadith Rasulullah S.A.W tentang hal ini iaitu:
إن الله لا يحب الذواقين والذواقات

“Sesungguhnya Allah tidak suka kepada laki-laki yang suka kahwin cerai dan perempuan yang suka kahwin cerai.” (Riwayat Thabarani dengan sanad Dhoif dari Al-Munawi)

·         Sebagai penghormatan kepada isteri supaya bertindak mengikut undang-undang yang telah digariskan oleh syara’.
·         Mengelakkan kemungkinan isteri berlaku nusyuz terhadap suami.
·         Mengelakkan perasaan ego suami daripada menyalahgunakan kuasa sebagai ketua keluarga untuk bertindak secara sesuka hati.
·         Mengelakkan permusuhan dan dendam antara pasangan suami isteri.
·         Kedua-dua pasangan suami isteri itu dapat memulakan kehidupan yang baharu.

1    Kesan Pensyariatan Khuluk

Khuluk juga secara tidak langsung meninggalkan kesan terhadap suami isteri yang telah bercerai. Antara kesannya ialah :

·        >  Suami isteri yang berpisah kerana khuluk tidak boleh merujuk kembali walaupun isteri masih dalam   tempoh ‘iddah. Akad yang baharu diperlukan jika ingin rujuk semula.
·         >  Khuluk akan mengurangkan jumlah talak.
·         > Tiada nafkah untuk isteri kerana khuluk adalah permintaan daripada isteri.
·         > Bekas suami tidak boleh menambah talak ke atas isterinya.
·         > Isteri dapat menentukan pasangan hidup yang sesuai.
Oleh itu, khuluk ini ada baik dan buruknya terhadap suami isteri yang bercerai malalui kaedah tebus talak ini.

WAKTU KHULUK DAN ‘IDDAH ISTERI YANG DIKHULUK

       I.            Waktu Khuluk

Harus atau dibolehkan bagi seorang suami mengkhuluk isterinya sama ada pada waktu suci ataupun haid.

Berlainan keadaannya dengan talak biasa yang mana suami diharamkan menjatuhkan talak ke atas isterinya pada waktu haid. Hal ini adalah kerana ia akan mendatangkan mudharat kepada isteri kerana terpaksa menunggu lebih lama lagi untuk menghabiskan waktu ‘iddahnya kerana kiraan ‘iddah itu bermula pada waktu suci.

Tetapi, berbeza dengan khuluk, diharuskan atau dibolehkan bagi suami untuk mengkhuluk isterinya pada waktu haid kerana khuluk tersebut merupakan kehendak daripada isteri itu sendiri untuk membebaskan dirinya daripada suami. Jadi, tiada masalah kemudharatan bagi isteri dalam menunggu tempoh ‘iddah yang panjang kerana khuluk tersebut datang daripada kehendaknya sendiri sepertimana firman Allah S.W.T :

Maksudnya: “Maka tidaklah mereka berdosa mengenai bayaran (tebus talak) yang diberi oleh isteri untuk menebus dirinya.”

(Surah Al-Baqarah: 229)

       I.            ‘Iddah Isteri yang Dikhuluk
Mengikut pendapat Jumhur Ulamak, ‘iddah isteri yang dikhuluk adalah sama dengan ‘iddah isteri yang ditalak, sebagaimana firman Allah S.W.T yang berbunyi :
الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
Maksudnya: Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka (dari berkahwin) selama tiga kali suci (haid)
(Surah Al-Baqarah : 228)

Oleh kerana khuluk itu adalah perceraian suami isteri semasa masih hidup dengan syarat isteri itu telah disetubuhi, maka ‘iddahnya adalah tiga quru’ (tiga kali suci). Hal ini adalah untuk memastikan bahawa rahim isteri tersebut bersih daripada benih suami yang sebelumnya agar tidak timbul masalah penentuan nasab. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bahawa ‘iddah isteri yang dikhuluk ialah sekali haid.

Hukum dan Pensyariatan Khuluk

HUKUM DAN PENSYARIATAN KHULUK

Dari segi hukum, khuluk pada dasarnya adalah makhruh kerana ia adalah sejenis talak yang dituntut oleh isteri dengan bayaran ganti (‘iwadh) sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W di dalam sebuah hadith:

أبغض الحلال إلى الله الطلاق

Maksudnya: “Perkara halal yang paling dibenci disisi Allah ialah talak

 

(Diriwayatkan oleh Abu Daud)

Khuluk yang dihukumkan makruh ialah:
·         Seorang suami yang membenci isterinya dan dia berhasrat untuk mengkhuluk isterinya, maka makhruh bagi suami itu menuntut bayaran ganti (‘iwadh).

·         Seorang suami yang tidak menyukai isterinya kerana buruk akhlaknya, lalu dia sengaja tidak memberi nafkah kepada isterinya sehingga si isteri menuntut khuluk, maka makhruh bagi suami mengambil bayaran tersebut.

Bagi kedua-dua perkara ini, makhruh bagi suami menganbil bayaran ganti tersebut, walaubagaimanapun hukum khuluk tersebut adalah sah.


Namun, disebalik hukum makhruh itu terdapat juga perkara yang mengharuskan khuluk iaitu:

·         Jika isteri tidak menyukai suaminya kerana buruk akhlak atau agamanya, lalu isteri khuatir jika dia tidak dapat menyempurnakan hak terhadap suaminya, maka harus baginya khuluk dengan bayaran ganti sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 229 :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
Maksudnya : “Jika kamu khuatir bahawa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya”

·         Jika khuluk berlaku di atas keredhaan kedua pasangan suami isteri tanpa sebab yang tertentu , maka ia adalah harus, berdasarkan firman Allah S.W.T :

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً  فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Tafsirnya: “Kemudian jika mereka dengan sesuka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari mas kahwinnya, maka makanlah (gunakanlah) pemberian (yang halal) itu sebagai nikmat yang lazat lagi baik kesudahannya”

(Surah An-Nisa’: 4)

·         Jika kedua suami isteri itu atau salah seorang dari keduanya takut tidak akan mampu melaksanakan hukum Allah yang diwajibkan dalam pernikahan,maka harus bagi mereka khuluk.

Berikut adalah sabda Rasulullah S.A.W dalam hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas R.A :

Maksudnya: “Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas mendatangi nabi S.A.W seraya berkata : “Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit dalam agama dan akhlaknya. Aku hanya takut Kufur”. Maka Rasulullah S.A.W bersabda : “Mahukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya?”. Ia menjawab, “Ya”, maka ia mengembalikan kepadanya dan Rasulullah S.A.W memerintahkannya, dan Tsabit pun menceraikannya”. (H.R. Al-Bukhari)

Rukun - Rukun Khuluk

RUKUN-RUKUN KHULUK

Khuluk terdiri daripada 4 rukun iaitu suami (al-Mukhala’), isteri (al-Mukhtali’ah), bayaran (i’wadh) dan sighah khuluk iaitu ijab dan qabul. Setiap rukun itu pula ada syarat yang tertentu :

  •         i.            Suami (al-Mukhala’)


Para ulamak bersepakat bahawa orang yang dikhuluk iaitu suami hendaklah orang yang mempunyai hak untuk mentalak. Dalam hal ini, ada kaedah yang mengatakan barangsiapa yang boleh mentalak, boleh juga untuk mengkhuluknya. Suami juga mestilah seorang yang mukallaf iaitu seorang yang sah untuk menjatuhkan talak. Disyaratkan juga bagi seorang suami itu seorang yang baligh,berakal dan mampu membuat pilihan (tidak dipaksa). Maka tidak sah khuluk seorang kanak-kanak , orang gila dan orang yang dipaksa. Manakala khuluk suami yang majhur ‘alaih menurut mazhab Asy-syafi’ie adalah sah sama ada dengan izin wali ataupun tidak.

Majhur ‘alaih ialah orang yang ditegah mengurus hartanya kerana ditakuti dia tidak tahu untuk mengembangkannya atau membazirkannya. Khuluk daripada orang yang muflis dan safih juga dikira sah (orang yang tidak boleh membuat keputusan sendiri dengan baik mengenai hartanya).

Oleh itu, wajiblah bagi isteri membayar ganti rugi kepada wali suami yang safih itu kerana ditakuti suami tidak dapat menguruskan harta itu dengan baik kecuali setelah mendapat izin walinya. Jika isteri menyerahkan harta kepada suami yang safih itu dan harta itu lenyap, maka wajiblah ke atas isteri itu membayar mahar mithil iaitu mahar yang sebanding dengan mahar perempuan-perempuan dalam keluarga isteri yang terdekat  misalnya adik beradik. Jika tiada, hendaklah mengikut jumlah mahar yang menjadi kebiasaan bagi perempuan senegerinya.

  •         ii.            Isteri (al-Mukhtali’ah)


Bagi isteri yang hendak mengkhuluk disyaratkan bahawa isteri itu hendaklah merupakan isteri yang sah dari segi syarak. Hal ini adalah kerana khuluk bertujuan untuk mengakhiri ikatan perkahwinan. Apabila ianya daripada pernikahan yang tidak sah, maka isteri tersebut tidak mempunyai hak untuk mengkhuluk. Disyariatkan juga hendaklah isteri itu seorang yang mukallaf iaitu bertanggungjawab ke atas dirinya sendiri. Khuluk seorang kanak-kanak sama ada mumayyiz atau tidak atau orang gila adalah tidak sah. Khuluk daripada isteri yang safih juga tidak sah kerana dia ditegah dari bertindak ke atas hartanya walaupun ada keizinan daripada walinya. Jika ia berlaku maka jatuhlah talak raj’i (talak yang boleh dirujuk tanpa akad yang baharu) bukan talak ba’in sughra yang berlaku dalam hukum khuluk. Jika khuluk ini berlaku sebelum jima’ ke atas isteri yang safih maka jatuhlah talak ba’in tanpa sebarang bayaran kepada suami. Selain itu, apabila isteri dalam masa iddah talak raj’i maka isteri tersebut boleh mengajukan talak kerana wanita yang masih dalam iddah talak raj’i masih dipandang sebagai isteri yang sah. Oleh itu, diperbolehka mengajukan khuluk dengan membayar sejumlah ‘iwadh. Manakala, apabila isteri tersebut dalam iddah talak ba’in, maka tidak boleh baginya mengajukan khuluk kerana khuluk tersebut tidak sah. Hal ini adalah kerana isteri tersebut sudah dipandang sebagai orang lain dan tidak ada lagi ikatan pernikahan. Khuluk hanya terjadi kepada mereka yang masih dalam ikatan suami isteri.

  •         iii   Bayaran (‘iwadh)


‘Iwadh ialah sejumlah harta yang diambil oleh suami daripada isterinya kerena mengajukan khuluk. Syarat’iwadh ialah harta tersebut hendaklah layak untuk dijadikan mas kahwin. Semua jenis harta yang boleh dijadikan mas kahwin boleh dijadikan ‘iwadh. Bayaran itu juga hendaklah mampu diserahkan kepada suami. Bayaran juga dibolehkan dalam bentuk hutang,manfaat, barang atau harta. Tidak boleh memberi ‘iwadh yang terdiri daripada binatang yang melata, contohnya burung yang terbang di udara atau ikan di laut.

Tidak boleh memberi ‘iwadh dalam bentuk sesuatu yang haram atau fasid seperti arak dan bangkai yang haram dimakan. Jika tawaran tersebut diterima, maka berlakulah talak ba’in berserta bayaran mahar mithil kepada suami. Demikian juga jika tawaran bagi menebus talak itu terdiri daripada sesuatu yang tidak diketahui kadarnya, seperti suami khul isterinya dengan kain yang tidak diketahui kadar dan nilainya.

  •         iv.            Sighah iaitu Ijab dan Qabul


Lafaz sighah ijab dan qabul itu hendaklah terang dan jelas bagi orang yang mampu berkata-kata. Bagi yang bisu, memadai dengan isyarat yang difahami atau secara bertulis. Lafaz sighah ijab dan qabul hendaklah tidak diselangi dengan perkataan lain yang menyebabkanya menjadi rosak dan tidak sah. Sighah khuluk kinayah oleh pihak suami adalah sah. Selain itu, sighah khuluk mestilah tanpa taqliq dan batasan waktu.Tidak boleh juga diam yang lama di antara sighah ijab dan qabul. Hendaklah sighah ijab dan qabul itu tidak bercanggah antara satu sama lain. Misalnya, suami berkata: “Aku ceraikan engkau dengan seribu ringgit” lalu isteri menjawab: “Aku terima dengan dua ribu ringgit”. Maka sighah ini tidak diterima dari sudut syara’. Khuluk dengan bergurau-gurau juga dikira sah sama seperti talak.

Definisi Khuluk

DEFINISI KHULUK

            Khuluk menurut Kamus Dewan Edisi yang Keempat membawa maksud perceraian yang diminta oleh isteri dengan bayaran menurut jumlah yang dipersetujui, tebus talak. Khuluk merupakan kalimah Arab yang memberi maksud ‘menanggalkan’ atau ‘menghilangkan’. Khuluk menurut istilah fiqh pula maksudnya suatu perceraian berbayar dari isteri kepada suami dengan menggunakan lafaz talaq, khul’ atau tebus talaq.

 Perceraian menggunakan kaedah khuluk ini juga disebut sebagai ‘perceraian tebus talak’. Dari segi istilahnya khuluk ialah suatu perceraian yang diminta oleh isteri kepada suaminya dengan memberi wang atau lain-lain harta benda kepada suaminya. Cerai secara khuluk berlaku di mana seorang isteri sudah tidak berminat lagi kepada suaminya walaupun suaminya itu seorang yang baik. Kedua-dua pihak bersetuju untuk bercerai dengan isteri memberi wang atau lain-lain harta benda kepada suaminya. Maka, jika kadar tebusan itu dipersetujui, suami hendaklah melafazkan talak. Perceraian tersebut dipanggil khuluk atau dalam istilah lainnya tebus talak.

Bagi pasangan suami isteri yang bercerai secara tebus talak, suami tidak boleh merujuk kembali bekas isterinya kecuali dengan akad yang baru. Bayaran khuluk tidak ditentukan nilainya. Suami tidak sewajarnya mengambil kesempatan untuk mendapatkan bayaran yang terlalu tinggi daripada isteri.
            Khuluk disyariatkan dengan berpandukan Al-Quran :
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Maksudnya : “Tidak halal bagi kamu mengambil semula apa-apa yang diberikan kepada mereka sedikit pun (isteri yang diceraikan), kecuali kedua-dua suami isteri takut tidak dapat menjalankan hukum Allah. Jika kamu (wali-wali) khuatir mereka tidak dapat menjalankan hukum Allah, maka kedua-duanya tidak berdosa tentang apa-apa bayaran (tebus talak) yang dibayarnya.” (Al-Baqarah:229).
            Khuluk diharuskan bagi mengelakkan isteri menderhaka kepada suaminya dan menyedarkan kedua-dua pihak akan kesilapan masing-masing. Selain itu, ia juga sebagai penghormatan kepada isteri iaitu isteri berhak bertindak mengikut peraturan yang betul untuk membebaskan diri daripada ikatan perkahwinan.

Dalam perbahasan yang lain khuluk pada bahasa diertikan sebagai tanggal yang berasal daripada perkataan khala’ ats-tsauba yang bermaksud menanggalkan pakaian kerana isteri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian isteri sebagaimana disebut dalam firman Allah di dalam Al-Quran:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

“Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.”(Al- Baqarah:187).

Para pakar fiqh memberi definisi bahawa khuluk adalah seorang suami menceraikan isterinya dengan imbalan mengambil sesuatu darinya.
            Pengertian khuluk dari segi syarak ialah terjadinya perpisahan (perceraian) antara suami isteri dengan keredhaan daripada keduanya dan dengan pembayaran yang diserahkan oleh isteri kepada suaminya. Kata Syaikh Al-Bassam, Al- Khuluk ialah perceraian suami isteri dengan pembayaran yang diambil suami daripada isterinya atau dengan lafaz lain yang khusus. Oleh itu, khuluk menurut istilah syarak ialah perceraian yang diminta oleh isteri dari suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusan.

IT'S ME...!!!

IT'S ME...!!!
Assalamualaikum and hello to all my beloved readers , most of all thanks for reading my blog hope you will get ibrah from my posts...sorry for any mistakes done...if you have any problems,just leave the comments there..i'll try my best to share my knowledge with you...sharing is caring...thanks for visiting...salam ukhuwah..maassalamah wa ilalliqa'..!!!