Friday, June 26, 2015

Its About Light !!


I felt appreciated by the one who is called the 'Light'. She always there for me whenever i need her, in every condition, everytime, everywhere, anywhere and I still be with the 'Light'.

The 'Light' is my girl. She always smiling and I can feel it deeply inside my heart. I already decided that I will hold the 'Light' until the end of my life.

Everytime I think about the 'Light', I'm crying and my heart was crying too because the 'Light' always showed me the right path when I am in the darkness. She is very helpful!

I took the light and try to fire it up but when I found the right direction, It was lighted up, lighted by her and I am very happy to see as it is very bright. She looks very happy. I came nearer holding and gave a big hug. It's warm.

The 'Light' was very beautiful, adorable, cute as I can keep it in my pocket. Sometimes, when I look at it I feel sad. The 'Light' was alone. But I promise that I will not ever leave it alone and always be there by her side forever and ever.

Sometimes i feel like an empty house, yeah I try to get it very slowly and I've tried so hard but I fail. I forced myself to be determined in order to catch the 'Light'. Finally, I got it!

Sometimes, when I'm looking at the scenery, I can see many clouds. I also wanted to climb up the hill. I worked hard until I finished to the top of the hill. There are many rocks. I scratched the rocks with a small branch that I've picked up while enjoying the views up there.

I put an intention in my life that one day I want to hold the 'Light' until the end of my life. I want to hold a reason for my life for being attracted to the 'Light'. I want to get the chance to prove myself that I can touch the 'Light' to make it be with me completing each other until I was not in this world anymore and the 'Light' will still shine brightly because I still there with her, deeply inside my heart. My heart will power up the 'Light' with the most honest heart ever and I will try to fulfill her dreams as best as I can.

And the 'Light' will shine the world until the end of the candle, burning itself for others..

Credited to: Mr. Double 'H'

HIKMAH DAN KESAN PENSYARIATAN KHULUK

1      Hikmah Pensyariatan Khuluk


Talak  merupakan perkara yang dibenci oleh syara’, begitu juga dengan khuluk kerana kedua-duanya ini mempunyai erti yang sama iaitu memutuskan ikatan perkahwinan. Tetapi, oleh kerana beberapa sebab yang tidak dapat diatasi maka syara’ membenarkan dan mengharuskan talak. 

Berikut adalah hadith yang diriwayatkan oleh Abu Daud :

أبغض الحلال إلى الله الطلاق


Maksudnya: “Perkara halal yang sangat dibenci Allah Ta’ala adalah talak”
(Diriwayatkan oleh Abu Daud)

Walau bagaimanapun, hadith ini adalah hadith dhoif. Terdapat juga hadith Rasulullah S.A.W tentang hal ini iaitu:
إن الله لا يحب الذواقين والذواقات

“Sesungguhnya Allah tidak suka kepada laki-laki yang suka kahwin cerai dan perempuan yang suka kahwin cerai.” (Riwayat Thabarani dengan sanad Dhoif dari Al-Munawi)

·         Sebagai penghormatan kepada isteri supaya bertindak mengikut undang-undang yang telah digariskan oleh syara’.
·         Mengelakkan kemungkinan isteri berlaku nusyuz terhadap suami.
·         Mengelakkan perasaan ego suami daripada menyalahgunakan kuasa sebagai ketua keluarga untuk bertindak secara sesuka hati.
·         Mengelakkan permusuhan dan dendam antara pasangan suami isteri.
·         Kedua-dua pasangan suami isteri itu dapat memulakan kehidupan yang baharu.

1    Kesan Pensyariatan Khuluk

Khuluk juga secara tidak langsung meninggalkan kesan terhadap suami isteri yang telah bercerai. Antara kesannya ialah :

·        >  Suami isteri yang berpisah kerana khuluk tidak boleh merujuk kembali walaupun isteri masih dalam   tempoh ‘iddah. Akad yang baharu diperlukan jika ingin rujuk semula.
·         >  Khuluk akan mengurangkan jumlah talak.
·         > Tiada nafkah untuk isteri kerana khuluk adalah permintaan daripada isteri.
·         > Bekas suami tidak boleh menambah talak ke atas isterinya.
·         > Isteri dapat menentukan pasangan hidup yang sesuai.
Oleh itu, khuluk ini ada baik dan buruknya terhadap suami isteri yang bercerai malalui kaedah tebus talak ini.

WAKTU KHULUK DAN ‘IDDAH ISTERI YANG DIKHULUK

       I.            Waktu Khuluk

Harus atau dibolehkan bagi seorang suami mengkhuluk isterinya sama ada pada waktu suci ataupun haid.

Berlainan keadaannya dengan talak biasa yang mana suami diharamkan menjatuhkan talak ke atas isterinya pada waktu haid. Hal ini adalah kerana ia akan mendatangkan mudharat kepada isteri kerana terpaksa menunggu lebih lama lagi untuk menghabiskan waktu ‘iddahnya kerana kiraan ‘iddah itu bermula pada waktu suci.

Tetapi, berbeza dengan khuluk, diharuskan atau dibolehkan bagi suami untuk mengkhuluk isterinya pada waktu haid kerana khuluk tersebut merupakan kehendak daripada isteri itu sendiri untuk membebaskan dirinya daripada suami. Jadi, tiada masalah kemudharatan bagi isteri dalam menunggu tempoh ‘iddah yang panjang kerana khuluk tersebut datang daripada kehendaknya sendiri sepertimana firman Allah S.W.T :

Maksudnya: “Maka tidaklah mereka berdosa mengenai bayaran (tebus talak) yang diberi oleh isteri untuk menebus dirinya.”

(Surah Al-Baqarah: 229)

       I.            ‘Iddah Isteri yang Dikhuluk
Mengikut pendapat Jumhur Ulamak, ‘iddah isteri yang dikhuluk adalah sama dengan ‘iddah isteri yang ditalak, sebagaimana firman Allah S.W.T yang berbunyi :
الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
Maksudnya: Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka (dari berkahwin) selama tiga kali suci (haid)
(Surah Al-Baqarah : 228)

Oleh kerana khuluk itu adalah perceraian suami isteri semasa masih hidup dengan syarat isteri itu telah disetubuhi, maka ‘iddahnya adalah tiga quru’ (tiga kali suci). Hal ini adalah untuk memastikan bahawa rahim isteri tersebut bersih daripada benih suami yang sebelumnya agar tidak timbul masalah penentuan nasab. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bahawa ‘iddah isteri yang dikhuluk ialah sekali haid.

Hukum dan Pensyariatan Khuluk

HUKUM DAN PENSYARIATAN KHULUK

Dari segi hukum, khuluk pada dasarnya adalah makhruh kerana ia adalah sejenis talak yang dituntut oleh isteri dengan bayaran ganti (‘iwadh) sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W di dalam sebuah hadith:

أبغض الحلال إلى الله الطلاق

Maksudnya: “Perkara halal yang paling dibenci disisi Allah ialah talak

 

(Diriwayatkan oleh Abu Daud)

Khuluk yang dihukumkan makruh ialah:
·         Seorang suami yang membenci isterinya dan dia berhasrat untuk mengkhuluk isterinya, maka makhruh bagi suami itu menuntut bayaran ganti (‘iwadh).

·         Seorang suami yang tidak menyukai isterinya kerana buruk akhlaknya, lalu dia sengaja tidak memberi nafkah kepada isterinya sehingga si isteri menuntut khuluk, maka makhruh bagi suami mengambil bayaran tersebut.

Bagi kedua-dua perkara ini, makhruh bagi suami menganbil bayaran ganti tersebut, walaubagaimanapun hukum khuluk tersebut adalah sah.


Namun, disebalik hukum makhruh itu terdapat juga perkara yang mengharuskan khuluk iaitu:

·         Jika isteri tidak menyukai suaminya kerana buruk akhlak atau agamanya, lalu isteri khuatir jika dia tidak dapat menyempurnakan hak terhadap suaminya, maka harus baginya khuluk dengan bayaran ganti sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 229 :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
Maksudnya : “Jika kamu khuatir bahawa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya”

·         Jika khuluk berlaku di atas keredhaan kedua pasangan suami isteri tanpa sebab yang tertentu , maka ia adalah harus, berdasarkan firman Allah S.W.T :

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً  فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Tafsirnya: “Kemudian jika mereka dengan sesuka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari mas kahwinnya, maka makanlah (gunakanlah) pemberian (yang halal) itu sebagai nikmat yang lazat lagi baik kesudahannya”

(Surah An-Nisa’: 4)

·         Jika kedua suami isteri itu atau salah seorang dari keduanya takut tidak akan mampu melaksanakan hukum Allah yang diwajibkan dalam pernikahan,maka harus bagi mereka khuluk.

Berikut adalah sabda Rasulullah S.A.W dalam hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas R.A :

Maksudnya: “Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas mendatangi nabi S.A.W seraya berkata : “Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit dalam agama dan akhlaknya. Aku hanya takut Kufur”. Maka Rasulullah S.A.W bersabda : “Mahukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya?”. Ia menjawab, “Ya”, maka ia mengembalikan kepadanya dan Rasulullah S.A.W memerintahkannya, dan Tsabit pun menceraikannya”. (H.R. Al-Bukhari)

Rukun - Rukun Khuluk

RUKUN-RUKUN KHULUK

Khuluk terdiri daripada 4 rukun iaitu suami (al-Mukhala’), isteri (al-Mukhtali’ah), bayaran (i’wadh) dan sighah khuluk iaitu ijab dan qabul. Setiap rukun itu pula ada syarat yang tertentu :

  •         i.            Suami (al-Mukhala’)


Para ulamak bersepakat bahawa orang yang dikhuluk iaitu suami hendaklah orang yang mempunyai hak untuk mentalak. Dalam hal ini, ada kaedah yang mengatakan barangsiapa yang boleh mentalak, boleh juga untuk mengkhuluknya. Suami juga mestilah seorang yang mukallaf iaitu seorang yang sah untuk menjatuhkan talak. Disyaratkan juga bagi seorang suami itu seorang yang baligh,berakal dan mampu membuat pilihan (tidak dipaksa). Maka tidak sah khuluk seorang kanak-kanak , orang gila dan orang yang dipaksa. Manakala khuluk suami yang majhur ‘alaih menurut mazhab Asy-syafi’ie adalah sah sama ada dengan izin wali ataupun tidak.

Majhur ‘alaih ialah orang yang ditegah mengurus hartanya kerana ditakuti dia tidak tahu untuk mengembangkannya atau membazirkannya. Khuluk daripada orang yang muflis dan safih juga dikira sah (orang yang tidak boleh membuat keputusan sendiri dengan baik mengenai hartanya).

Oleh itu, wajiblah bagi isteri membayar ganti rugi kepada wali suami yang safih itu kerana ditakuti suami tidak dapat menguruskan harta itu dengan baik kecuali setelah mendapat izin walinya. Jika isteri menyerahkan harta kepada suami yang safih itu dan harta itu lenyap, maka wajiblah ke atas isteri itu membayar mahar mithil iaitu mahar yang sebanding dengan mahar perempuan-perempuan dalam keluarga isteri yang terdekat  misalnya adik beradik. Jika tiada, hendaklah mengikut jumlah mahar yang menjadi kebiasaan bagi perempuan senegerinya.

  •         ii.            Isteri (al-Mukhtali’ah)


Bagi isteri yang hendak mengkhuluk disyaratkan bahawa isteri itu hendaklah merupakan isteri yang sah dari segi syarak. Hal ini adalah kerana khuluk bertujuan untuk mengakhiri ikatan perkahwinan. Apabila ianya daripada pernikahan yang tidak sah, maka isteri tersebut tidak mempunyai hak untuk mengkhuluk. Disyariatkan juga hendaklah isteri itu seorang yang mukallaf iaitu bertanggungjawab ke atas dirinya sendiri. Khuluk seorang kanak-kanak sama ada mumayyiz atau tidak atau orang gila adalah tidak sah. Khuluk daripada isteri yang safih juga tidak sah kerana dia ditegah dari bertindak ke atas hartanya walaupun ada keizinan daripada walinya. Jika ia berlaku maka jatuhlah talak raj’i (talak yang boleh dirujuk tanpa akad yang baharu) bukan talak ba’in sughra yang berlaku dalam hukum khuluk. Jika khuluk ini berlaku sebelum jima’ ke atas isteri yang safih maka jatuhlah talak ba’in tanpa sebarang bayaran kepada suami. Selain itu, apabila isteri dalam masa iddah talak raj’i maka isteri tersebut boleh mengajukan talak kerana wanita yang masih dalam iddah talak raj’i masih dipandang sebagai isteri yang sah. Oleh itu, diperbolehka mengajukan khuluk dengan membayar sejumlah ‘iwadh. Manakala, apabila isteri tersebut dalam iddah talak ba’in, maka tidak boleh baginya mengajukan khuluk kerana khuluk tersebut tidak sah. Hal ini adalah kerana isteri tersebut sudah dipandang sebagai orang lain dan tidak ada lagi ikatan pernikahan. Khuluk hanya terjadi kepada mereka yang masih dalam ikatan suami isteri.

  •         iii   Bayaran (‘iwadh)


‘Iwadh ialah sejumlah harta yang diambil oleh suami daripada isterinya kerena mengajukan khuluk. Syarat’iwadh ialah harta tersebut hendaklah layak untuk dijadikan mas kahwin. Semua jenis harta yang boleh dijadikan mas kahwin boleh dijadikan ‘iwadh. Bayaran itu juga hendaklah mampu diserahkan kepada suami. Bayaran juga dibolehkan dalam bentuk hutang,manfaat, barang atau harta. Tidak boleh memberi ‘iwadh yang terdiri daripada binatang yang melata, contohnya burung yang terbang di udara atau ikan di laut.

Tidak boleh memberi ‘iwadh dalam bentuk sesuatu yang haram atau fasid seperti arak dan bangkai yang haram dimakan. Jika tawaran tersebut diterima, maka berlakulah talak ba’in berserta bayaran mahar mithil kepada suami. Demikian juga jika tawaran bagi menebus talak itu terdiri daripada sesuatu yang tidak diketahui kadarnya, seperti suami khul isterinya dengan kain yang tidak diketahui kadar dan nilainya.

  •         iv.            Sighah iaitu Ijab dan Qabul


Lafaz sighah ijab dan qabul itu hendaklah terang dan jelas bagi orang yang mampu berkata-kata. Bagi yang bisu, memadai dengan isyarat yang difahami atau secara bertulis. Lafaz sighah ijab dan qabul hendaklah tidak diselangi dengan perkataan lain yang menyebabkanya menjadi rosak dan tidak sah. Sighah khuluk kinayah oleh pihak suami adalah sah. Selain itu, sighah khuluk mestilah tanpa taqliq dan batasan waktu.Tidak boleh juga diam yang lama di antara sighah ijab dan qabul. Hendaklah sighah ijab dan qabul itu tidak bercanggah antara satu sama lain. Misalnya, suami berkata: “Aku ceraikan engkau dengan seribu ringgit” lalu isteri menjawab: “Aku terima dengan dua ribu ringgit”. Maka sighah ini tidak diterima dari sudut syara’. Khuluk dengan bergurau-gurau juga dikira sah sama seperti talak.

Definisi Khuluk

DEFINISI KHULUK

            Khuluk menurut Kamus Dewan Edisi yang Keempat membawa maksud perceraian yang diminta oleh isteri dengan bayaran menurut jumlah yang dipersetujui, tebus talak. Khuluk merupakan kalimah Arab yang memberi maksud ‘menanggalkan’ atau ‘menghilangkan’. Khuluk menurut istilah fiqh pula maksudnya suatu perceraian berbayar dari isteri kepada suami dengan menggunakan lafaz talaq, khul’ atau tebus talaq.

 Perceraian menggunakan kaedah khuluk ini juga disebut sebagai ‘perceraian tebus talak’. Dari segi istilahnya khuluk ialah suatu perceraian yang diminta oleh isteri kepada suaminya dengan memberi wang atau lain-lain harta benda kepada suaminya. Cerai secara khuluk berlaku di mana seorang isteri sudah tidak berminat lagi kepada suaminya walaupun suaminya itu seorang yang baik. Kedua-dua pihak bersetuju untuk bercerai dengan isteri memberi wang atau lain-lain harta benda kepada suaminya. Maka, jika kadar tebusan itu dipersetujui, suami hendaklah melafazkan talak. Perceraian tersebut dipanggil khuluk atau dalam istilah lainnya tebus talak.

Bagi pasangan suami isteri yang bercerai secara tebus talak, suami tidak boleh merujuk kembali bekas isterinya kecuali dengan akad yang baru. Bayaran khuluk tidak ditentukan nilainya. Suami tidak sewajarnya mengambil kesempatan untuk mendapatkan bayaran yang terlalu tinggi daripada isteri.
            Khuluk disyariatkan dengan berpandukan Al-Quran :
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Maksudnya : “Tidak halal bagi kamu mengambil semula apa-apa yang diberikan kepada mereka sedikit pun (isteri yang diceraikan), kecuali kedua-dua suami isteri takut tidak dapat menjalankan hukum Allah. Jika kamu (wali-wali) khuatir mereka tidak dapat menjalankan hukum Allah, maka kedua-duanya tidak berdosa tentang apa-apa bayaran (tebus talak) yang dibayarnya.” (Al-Baqarah:229).
            Khuluk diharuskan bagi mengelakkan isteri menderhaka kepada suaminya dan menyedarkan kedua-dua pihak akan kesilapan masing-masing. Selain itu, ia juga sebagai penghormatan kepada isteri iaitu isteri berhak bertindak mengikut peraturan yang betul untuk membebaskan diri daripada ikatan perkahwinan.

Dalam perbahasan yang lain khuluk pada bahasa diertikan sebagai tanggal yang berasal daripada perkataan khala’ ats-tsauba yang bermaksud menanggalkan pakaian kerana isteri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian isteri sebagaimana disebut dalam firman Allah di dalam Al-Quran:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

“Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.”(Al- Baqarah:187).

Para pakar fiqh memberi definisi bahawa khuluk adalah seorang suami menceraikan isterinya dengan imbalan mengambil sesuatu darinya.
            Pengertian khuluk dari segi syarak ialah terjadinya perpisahan (perceraian) antara suami isteri dengan keredhaan daripada keduanya dan dengan pembayaran yang diserahkan oleh isteri kepada suaminya. Kata Syaikh Al-Bassam, Al- Khuluk ialah perceraian suami isteri dengan pembayaran yang diambil suami daripada isterinya atau dengan lafaz lain yang khusus. Oleh itu, khuluk menurut istilah syarak ialah perceraian yang diminta oleh isteri dari suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusan.

Tuesday, April 28, 2015

Satu Hari Nanti...
Aku inginkan hidup senang
Aku inginkan hati tenang
Setiap doa ku untuk ku
Setiap doa ku untuk mu

Bawa ku bawa
Semua ku sayang ku bawa
Bawa ku bawa
Semua ku sayang ku bawa

Tadi pagi ku patah hati
Dia tak mungkin kan kembali
Kau tak perlu faham apa yang ku rasa
Tak perlu bersedih jangan membuang masa


Satu hari nanti
Aku kan bebas
Dan pada hari itu
Dengar aku nyanyikan
sebuah lagu untukmu

Ada orang yang gilakan harta
Ada yang hidup mewah tanpanya
Jika tak guna apa yang disediakan
Seandainya gagal jangan beri alasan

Hantar aku ke hujung
Lambai selagi ku wujud
Senyum selagi ku berdiri
Senyum selagi ku berjanji

Khas buat Saudari Hanis Kamillia...don't be sad everything is ok :)

-edited by sharifah-

Wednesday, February 25, 2015

LaughterHumor is infectious. The sound of roaring laughter is far more contagious than any cough, sniffle, or sneeze. When laughter is shared, it binds people together and increases happiness and intimacy. Laughter also triggers healthy physical changes in the body. Humor and laughter strengthen your immune system, boost your energy, diminish pain, and protect you from the damaging effects of stress. Best of all, this priceless medicine is fun, free, and easy to use.

Laughter is a powerful antidote to stress, pain, and conflict. Nothing works faster or more dependably to bring your mind and body back into balance than a good laugh. Humor lightens your burdens, inspires hopes, connects you to others, and keeps you grounded, focused, and alert.With so much power to heal and renew, the ability to laugh easily and frequently is a tremendous resource for surmounting problems, enhancing your relationships, and supporting both physical and emotional health.

Humor and playful communication strengthen our relationships by triggering positive feelings and fostering emotional connection. When we laugh with one another, a positive bond is created. This bond acts as a strong buffer against stress, disagreements, and disappointment.

Shared laughter is one of the most effective tools for keeping relationships fresh and exciting. All emotional sharing builds strong and lasting relationship bonds, but sharing laughter and play also adds joy, vitality, and resilience. And humor is a powerful and effective way to heal resentments, disagreements, and hurts. Laughter unites people during difficult times.Incorporating more humor and play into your daily interactions can improve the quality of your love relationships— as well as your connections with co-workers, family members, and friends. Using humor and laughter in relationships allows you to:


  • Be more spontaneous. Humor gets you out of your head and away from your troubles.
  • Let go of defensiveness. Laughter helps you forget judgments, criticisms, and doubts.
  • Release inhibitions. Your fear of holding back and holding on are set aside.
  • Express your true feelings. Deeply felt emotions are allowed to rise to the surface.
So,for that lets bring humour and laughters into your life !!  Humor takes you to a higher place where you can view the world from a more relaxed, positive, creative, joyful, and balanced perspective.

Tuesday, February 17, 2015

Capture Your Moments !!
Assalamualaikum and hello to my fellow friends...since its been quite long that I didn't post any articles to all of you,,haha well then, right now I'm quite busy doing my coursework. Hey don't you think it's awesome which I had 3 courseworks to be done in this semester...what an awesome challenges!! OK back to our topic..hmmm 'capture your moment' CLICK !!

As we can see people nowadays like to capture every moment of their life and tell everybody about their routines and activities. Since now we have many types of media social which most of all poeple in the world have it such as Instagram, Twitter or Facebook. Just capture and post..don't forget to hashtag in order to gain likers..haha it's true !! But the main is did you apreciate all your moments in your life?

Every moment that come and pass by will never repeated as it just appear once in your life just like your age...it pass by years by years and you cannot return your age to a child since now you are a teenager or an adult. That's why you need to appreciate all your moments that happened in your life. Capture is not meant by clicking your camera but to keep it as a memorial event to remember. It includes many aspect which different in each way.Some people thought that it means that you keep an album of photos as a collection of your memorial events so you can look at it back one day or tell a story of your experience to your grandchild. Some people wrote a diaries and keep it  to their next generation or it just a personal diary to keep alone and sometimes you're thinking of the past when you go to your bed before sleep and take a few seconds to browse back your moments and smile alone on your bed. I know some of you did it before..haha me too !!

In a different side of view, there are also a type of people  who think like a nature thinking which it is the least we can found. For me, this type of peoples have a unique thinking which not everyone can achieve...wow it looks interesting. I'm not a psychologist but this is my opinion from my observation since I almost has that type of thinking sometimes...they might think that a statement of 'capture your moment' is wider than I'd explained before which the moments includes all of their life from the beginning till the end of their life! Maybe it just not by keeping photos or diaries but they take it as a learning method in order to achieve a great life and memorable experiences all time forever. This can lead a people to be an ambitious person and have a wide thinking.
As a conclusion, for me a memorable moments to be captured is a story about my life which I pinned it as a memorial subject no matter it is inside my diary, my albums or anything else which one day I will dig it back to read as a story in my old age for me to keep remember and appreciate every side of it and a guide to my generations day after. Tears flow like a river when everyone try to browse back each of their moments includes me. The sweetest and the bittest moment will keep hovering in the mind at that time...

- Sharifah -

Tuesday, January 27, 2015

You Only Miss The Sun When It Starts To Snow
Well you only need the light when it's burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go

Only know you've been high when you're feeling low
Only hate the road when you’re missin' home
Only know you love her when you let her go
And you let her go

Staring at the bottom of your glass
Hoping one day you'll make a dream last
But dreams come slow and they go so fast

You see her when you close your eyes
Maybe one day you'll understand why
Everything you touch surely dies

But you only need the light when it's burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go


Staring at the ceiling in the dark
Same old empty feeling in your heart
'Cause love comes slow and it goes so fast

Well you see her when you fall asleep
But never to touch and never to keep
'Cause you loved her too much
And you dived too deep-Passenger, Let her go-


Obviously this shows that people only remember (anything that could be) yet then when they realise they're wrong. And when they wanna turn back it is useless. At that time they realise the important of the lost they've gone through before and hoping to get the second chance  eventhough they know they have no chance to get it back even once in a blue moon.


-Sharifah-

Wednesday, January 21, 2015

One Day You'll Understand WhyYou keep asking why life is complicated. You'll understand it one day. Some days you are a stronger than others but some days you are lost. You don't know why. You only want the answer. Question it if you want the answers. They are always parellel in the other side. It just like a mirror.


When you are missing somebody, just give a call...
When you wanna meet up, just send an invitation...
When you wanna be understood, just make a clear explanation...
When you have any questions, just ask...
When you don't like something, say it politely...
When you like something, state it...
When you want somethung, try to ask for it...
When you love someone, tell it, don't keep...


We just have one life, keep it simple!

Let's Travel, Learn From the Nature, Love The Nature

Nature is full of secrets. How to reveal those secrets ? We need to explore, investigate the luxury trapped which most of us don't know. God created this beautiful nature but most of us don't care about the importance of taking a good care of it. People destroys the soul of nature without thinking twice. How could you make it like a dead lifeless green creature.

     
       Why love, how could you. Don't you think a little thing make lifes great? Don't you let it pass you by without appreciating it. I hope that it will stay. It is beautiful and makes you wanna cry. There are happiness inside which you could not imagine at all. Don't you ever read about fairytale ? Don't you ever imagine to be like what you dream or see what you had imagine before? The beautiful imagination which full of sparkles and glitters.


       You never put your love to the nature. You don't care at all !! It just not fair brings more trouble than love is worth. You make they gasp for air. Illegal logging, open burning, deforestation and stripping hill makes the birds cry, the flowers wilt and the ire of nature.


       I hope the way people think changes day by day better than before,mature than before...


       Even you are a human, you can't wait to fly like a bird if you have the soul of the nature. Explore the beauty makes you feel incredible. Listen, every story has an end but in every ending has the beginning which leads to the end. Same like our nature, the reasons is why?.


       Think about it dear, life is once. If you wasted your life without any deeds that you donate to the nature, you'll regret it soon but it is worthless.


       All I need the reason why...

Tuesday, January 20, 2015

Takrif Kinayah ( الكناية )

Takrif Kinayah

Kinayah : Kiasan

أن نتكلم بالشيء نرید غیره
Kita cakap tentang sesuatu tetapi yang dikehendaki adalah yang lain

Contoh : Itik pulang petang

Contoh :
نئوم الضحى
Na’uumu ad-Dhuha
Bangun pada waktu Dhuha.
Banyak tidur, bangun sama naik dengan matahari segalah
=> Orang ini kaya, ramai pembantu rumah. Boleh bangun lewat
Kiasan tentang kemewahan.

Contoh :
لا ترفع عصاك عن أهلك
Jangan sesekali kamu angkat tongkat dari kalangan ahli keluarga
BUKAN: buang tongkat, pukul
=> Jangan berhenti mendidik ahli keluarga

Contoh : زینب ناعمة الكفین
Dua tapak tangan Zainab lembut
=> Kiasan tentang kemewahan hidup
Keperluan Menggunakan Kinayah (Kiasan): Tidak mahu menggunakan perkataan yang buruk atau keras.

Contoh : لا تضع العصا فى الدولاب
Jangan letak tongkat dalam almari
=> Jangan buat sesuatu bukan pada tempatnya. Tongkat bukan dalam almari tempatnya

1. Kinayah Tentang Sifat: كنایة عن صفة


Contoh : hadis  "المؤمن یأكل في معى واحد والكافر یأكل في سبعة أمعاء"
Makna: Orang beriman itu makan untuk satu perut sahaja dan orang kafir itu mereka makan untuk tujuh perut
=>Satu perut bermakna berpuas hati (cukup sekadarnya). Tujuh perut kiasan kepada sifat tamak haloba.


Contoh : Syair Abu Nawas أبو نواس
Pisahkanlah bahumu daripada orang itu, berlalulah daripadanya dengan sejahtera
Kiasan tentang beralah, berdamai *kiranya sifat beralah la kan tengah sesak tu kira macam bertolak ansur la.-tapi ni maksud jelah syair dia sorry tak tahu..heheh..

2. Kinayah Tentang Orang/ Benda: كنایة عن موصوف

Contoh :
تعلمت لغة الضاد
Makna: Saya telah belajar Bahasa Dhod  (ض)
Bahasa huruf Dhod (Bahasa Arab)
Tiada bahasa di sunia ini yang ada huruf dhod kecuali Bahasa Arab

Contoh : قد جاء إلیك النذیر
Makna: Telah datang kepadamu peringatan
النذیر = الشیب (uban)
Uban kiasan kepada peringatan
“Peringatan sudah banyak……”

Contoh : تصافحت مع خادم الحرمین
Saya telah bersalam dengan penjaga dua masjid Haramain
penjaga dua masjid Haramain خادم الحرمین kinayah kepada Raja Saudi
Bukan tukang jaga pintu tau!

Contoh : سافر أبي إلى مهبط الوحي
Makna: Bapa saya telah bermusafir ke Tempat Turun Wahyu
Tempat Turun Wahyu مهبط الوحي kinayah tentang negara Makkah

Contoh : أشكو من قلة الفأرة فى بیتي
Makna: Saya nak mengadu, tikus kurang di rumah saya
tikus kurang قلة الفأرة kinayah kepada kemiskinan yelah bila tikus tak ada kira macam kat rumah kita tu tak ada makanan la paham tak??

Contoh : رجعت إلى مسقط رأسي
Makna: Saya telah pulang ke tempat jatuh kepala saya
tempat jatuh kepala saya مسقط رأسي kinayah kepada tanahair

Contoh : ذهب ابني إلى شمس المشرقة
Makna: Anak saya pergi ke nagara matahari terbit.
matahari terbit شمس المشرقة kinayah kepada negara Jepun

3. Kinayah Tentang Nisbah: كنایة عن نسبة

Menggunakan sifat dan dikaitkan dengan mausuf (benda/ manusia)


Contoh : في قلنسوة عمر أسد
Makna: Dalam songkok Umar ada singa
alaqah: songkok
Nisbah berani kepada Umar

Rujukan daripada  http://arabmykrk.com/ taip je kinayah kat search box tu. Sama je sebenarnya.

Sorry la kalau ada yang kurang mungkin bolehlah cari lagi sendiri di internet.

IT'S ME...!!!

IT'S ME...!!!
Assalamualaikum and hello to all my beloved readers , most of all thanks for reading my blog hope you will get ibrah from my posts...sorry for any mistakes done...if you have any problems,just leave the comments there..i'll try my best to share my knowledge with you...sharing is caring...thanks for visiting...salam ukhuwah..maassalamah wa ilalliqa'..!!!